Skip to main content

Team & Contact

 Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) willen wij langs deze weg onze intenties kenbaar maken in een privacy verklaring.

Persoonsgegevens : wie, wat, welke

Op het moment dat u zich aanmeldt voor een Balbal Vista activiteit of nieuwsbrief dient u een aantal persoonsgegevens online in te vullen : naam, voornaam, geboortedatum, mailadres, gsm en postadres.
Wij verzamelen enkel die persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt medegedeeld ( via online inschrijvingsformulieren, online registratie account, persoonlijk – telefonisch of email contact ).  
Persoonsgegevens van minderjarigen ( jonger dan 18 jaar ) worden enkel verzameld mits uitdrukkelijke toestemming van ouders / voogd / wettelijk vertegenwoordiger.  
We verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die we ontvangen van derden voor wie de Balbal Vista in opdracht / op vraag opleidingen, lessen, trainingen, … organiseert of uitvoert ( scholen, sportorganisaties, steden en gemeentes, sportdiensten, … ).  Naast de hierboven vermelde gegevens verzamelen wij tijdens onze activiteiten ook foto’s en beeldmateriaal.  
Bij de online inschrijvingsprocedure of briefing van de activiteiten vragen wij u altijd expliciet toelating om foto’s en beeldmateriaal te mogen verwerken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

De vermelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor :

  •  de goede werking van de organisatie in het algemeen en meer bijzonder op het vlak van communicatie 
  •  unieke identificatie op de website van Balbal Vista 
  •  de organisatorische werking : kwaliteitszorg, klachtenverwerking, het toesturen van informatiebrochures ifv deelname activiteiten, doorsturen van deelname attesten, … 
  •  het versturen van nieuwsbrieven en informeren over andere diensten en producten van Balbal Vista 

Verstrekking van uw gegevens aan derden.

De gegevens die u aan Balbal Vista hebt doorgegeven worden niet aan derden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  
In dit kader worden uw persoonsgegevens wel doorgegeven aan zgn. verwerkers , die wij nodig hebben voor de uitvoering van de vermelde doeleinden.  
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de internetomgeving en webhosting (We Are Online B.V. , Koningsbeltweg 74, 1329 AK Almere Nederland - www.weareonline.nl - mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) en het verzorgen en verspreiden van onze communicatie , nieuwsbrieven, … ( Mailchimp ).  Met deze derde partijen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten en maakten we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U kan altijd vragen om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten wissen.  
U kan dit doen per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze organisatie garandeert een schrapping binnen de 14 kalenderdagen. 
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om u adequaat te identificeren.  
Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van uw identiteitskaart. 
We raden aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 
De kopie van uw identiteitskaart wordt na ontvangst binnen de 5 werkdagen definitief en veilig geliquideerd.

Bewaartermijn

Balbal Vista bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. 
Balbal Vista hanteert als algemeen principe dat persoonssgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden tenzij anders wettelijk wordt bepaald. 
Na die termijn worden uw gegevens definitief en veilig verwijderd.

Inbreuk of datalek

Balbal Vista vzw respecteert de meldplicht voor datalekken zoals voorzien in de GDPR.

Wijziging privacy verklaring

Onze organisatie beoordeelt het hierboven vermeld privacybeleid regelmatig en desgevallend wordt er een update op onze website geplaatst. 
Deze privacy verklaring werd opgemaakt op 25 mei 2018 en aangepast op 27/07/2020.

Vragen of klachten ?

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over ons privacy-beleid of over de informatie die wij over u bijhouden.  
Via mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of';document.getElementById('cloak8f76bd33df9c043da016643de0792fd9').innerHTML += ''+addy_text8f76bd33df9c043da016643de0792fd9+'<\/a>'; telefonisch via het nummer 0479379387 of schrijf ons : Balbal Vista, Weggevoerdenstraat 22, 8972 Roesbrugge.

Privacyverklaring Balbal Vista vzw – versie 25 mei 2018 ( gewijzigd op 27/07/2020 )